Valtio Expo 2018

Valtio Expo 2018 järjestetään 8. toukokuuta 

Val­ti­on­hal­lin­non suu­rin vuo­tui­nen ta­pah­tu­ma Val­tio Expo jär­jes­te­tään seu­raa­van ker­ran tiis­tai­na 8. tou­ko­kuu­ta 2018 Ma­ri­na Cong­ress Cen­te­ris­sä Hel­sin­gis­sä.

Val­ti­o­kont­to­rin jär­jes­tä­mä mes­su­ta­pah­tu­ma esit­te­lee val­ti­on­hal­lin­non ajan­koh­tai­sim­mat ai­heet ja tar­jo­aa ver­kos­toi­tu­mis­pai­kan val­ti­on­hal­lin­non asi­an­tun­ti­joil­le. Val­tio Expo 2018 -ta­pah­tu­man tee­ma jul­kais­taan myö­hem­min, ja oh­jel­ma val­mis­tuu ensi vuo­den alku­puo­lel­la.

Vii­me ke­vää­nä Val­tio Ex­poon osal­lis­tui yli 1600 val­ti­on­hal­lin­non asi­an­tun­ti­jaa ja näyt­teil­le­a­set­ta­jien edus­ta­jaa.

Val­tio Ex­pon iloi­nen te­ki­jä­tii­mi esit­täy­tyy Val­ti­o­kont­to­rin blo­gis­sa.

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017